شرح وظایف مدیر اداری

Separator
 • اجراي سياست­ها و خط مشي­هاي در زمينه هاي مربوط به امور اداري، استخدامي و پشتيباني
 • نظارت بر حسن انجام فعاليتهاي واحدهاي تابعه
 • تهيه و تنظيم آئين­نامه، بخشنامه­ها و دستورالعمل­هاي اداري لازم جهت ارائه به مقامات ذيربط براساس ضوابط و مصوبات و ابلاغ آن به كليه واحدها پس از تاييد
 • مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و رسيدگي به تخلفات كاركنان و ارجاع مراتب به هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري
 • مطالعه و بررسي رسته هاي شغلي مشاغل و ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به مراجع ذيربط به همكاري مديريت طرح و برنامه
 • ايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل
 • پيش بيني ترفيع و تغيير گروه سالانه كاركنان با كمك واحدهاي مربوط
 • شركت در جلسات تهيه و تنظيم بودجه پرسنلي كاركنان
 • تهيه طرحهاي مربوط به رفاه عمومي كاركنان و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي مزبور
 • برنامه ريزي و نظارت بر روشهاي مطلوب اداره امور استخدامي
 • نظارت بر اجراي صحيح مقررات استخدامي و ارائه راهنماي هاي لازم
 • همكاري در امر تهيه و تنظيم و اصلاح مجموعه شرح وظايف ، نمودار و پستهاي سازماني
 • نظارت بر امور حضور و غياب ، ورود و خروج و و طرح تمام وقت كاركنان ، اضافه كاري و انتصاب كاركنان
 • طراحی،اسقرار و به روز نگه داشتن سیتم حقوق و دستمزد و پاداش کارکنان موسسه و بکار گیری و اعمال نظام ها و ضوابط قانونی مربوطه
 • مشاركت در جلسات و كميسيونهاي مختلف و اظهارنظر و ارائه پيشنهادات لازم
 • رسيدگي به امور رفاهي و بازنشستگي كاركنان و اتخاذ تصميمات لازم
 • نظارت بر امر ارزشيابي واحد هاي تابعه
 • هماهنگی مدیریت امور اداری با مدیریت های ذیربط در جهت برآورد نیازهای سازمان با مشارکت سایر واحدها جهت دوره های مقطع دار و ضمن خدمت
 • جمع آوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات پرسنل در مورد کلیه کارکنان استان
 • انجام اقدامات لازم به منظورتأمین سهمیه های کارکنان سازمان شامل (سهمیه های سفرهای زیارتی و سیاحتی و بلیط های مسافرتی و …) و برقراری سیستم توزیع آنها بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه
 • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم بمنظور تأمین و توزیع مهمانسرا و منازل مسکونی سازمان
 • برنامه ریزی، تهیه و تنظیم و اجرای طرحهای تفریحی شامل (تأمین هتل، گردشگاه، باشگاه، سمینار و…) برای کارکنان سازمان
 • انجام کلیه امور پرسنلی کارکنان سازمان شامل ترفیعات، تغییرات، نقل و انتقالات، مرخصی و… در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
 • انجام کلیه امور مربوط به بازنشستگان و مستمری بگیران و صدور احکام وظیفه بگیران وراث
 • مطالعه بر روی ساختار سازمانی موسسه ،بررسی و پیشنهاد سازمانی مجدد امور در واحدهای سازمانی و تجدید نظر و به روز نگهداشتن نمودار سازمانی با توجه به تغییرات اهداف و سیاست های استراتژیک موسسه
 • برقراری ارتباط با سازمان ها و ارگانها  از قبیل اداره کار ،تامین اجتماعی و سایر مراجع ذیربط قانونی
 • رعایت کلیه آئین نامه ها و دستورالعملهای موسسه در موارد تعیین شده.
 • رعایت اصول ایمنی، حفاظتی و بهداشتی برای خود و دیگران در محیط کار.
 • انجام سایر وظایف محوله در محدوده شرح وظایف.