ردیفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
۱شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول پسته (فازیک) سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان / کشت و صنعت انابد کاشمر۱۳۹۸/۸/۲۳۱۳۹۸/۸/۱۱۱۳۹۸/۸/۲۲Download
۲شرکت کشت و صنعت اسفراینفروش تعداد ۲۰۰رأس میش آبستن و ۱۱۰ رأس بره نر برولا افشار حاوی ژن دوقلو زا۱۳۹۸/۸/۲۲۱۳۹۸/۸/۱۱۱۳۹۸/۸/۲۲Download
۳شرکت قند تربت حیدریهمزایده فروش یک قطعه زمین به ابعاد حدود ۳۰,۰۰۰ متر مربع در استان مازندران شرکت قند تربت حیدریه۱۳۹۸/۸/۱۱۱۳۹۸/۷/۳۰۱۳۹۸/۸/۹Download
۴شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول خرما زاهدی سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان۱۳۹۸/۸/۱۱۱۳۹۸/۸/۱۱۳۹۸/۸/۹Download