تحقق جهش تولید و تأمین امنیت غذایی بواسطه تولید کلزا در مزارع موقوفه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام

به گزارش پایگاه خبر اقتصادی آستان مقدس، در سال جهش تولید و در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاوم...

ادامه مطلب

مبارزه بیولوژیکی با آفت چوب خوار پسته و کرمانیا

در سال جاری کنترل آفت چوبخوار، به روش مبارزه بیولوژیکی و با استفاده از تله‌های فرمونی که با استفاده ...

ادامه مطلب