نام: مرتضی یزدیان

مدرک: دانشجوی کارشناسی ارشد عمران - سازه

رزومه و سوابق کاری:

  • مسئول کارگاه 6 بلوک از بلوکهای تعاونی مسکن لشگر 17 علی ابن ابیطالب در فاز 5 شهرک زین الدین جمعاً 92 واحد(از سال 1385 تا 1390)
  • مهندس ناظر دفتر فنی موسسه زائر در سال 90 تا 91
  • مهندس ناظر مقیم پروژه فرهنگی ورزشی ولایت تیپ 83 امام جعفر صادق(ع) از سال 1391 تا 1392
  • مهندس ناظر دفتر فنی شرکت فتح یاوران در سال 1392
  • پایه دو نظارت و ناظر پروژه های متعدد در سطح استان قم(از طرف نظام مهندسی ساختمان استان قم)