پیغام خطا

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls در menu_set_active_trail() (خط 2405 در /home/zaerkrmh/domains/zaer-karimeh.ir/public_html/includes/menu.inc).

معاونت عمرانی:

مهندس ناصر اخوان زاده

تحصیلات: کارشناس عمران

رئوس کلی شرح وظایف معاون عمرانی:

 • حضور مرتب در محل کار و دریافت و تنظیم برنامه کار روزانه.
 • سازماندهی، برنامه ریزی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین وظایف و مسئولیتهای مدیران واحدهای تحت سرپرستی در تحقق و اجرای برنامه های موسسه.
 • تهیه و ابلاغ خط مشی ها و سیاستها به مدیران واحدهای تحت سرپرستی و توجیه آنها در راستای نیل به اهداف موسسه.
 • نظارت بر استقرار سیستم اطلاعاتیو گزارش گیری مناسب به منظور کسب اطلاع از پیشرفت امور در واحدهای مختلف سازمانی و تحت نظارت و شناسایی مشکلات و نارسائیهای موجود.
 • تجزیه و تحلیل برنامه ها و سیاستهای مصوب و بررسی امکانات لازم و موجود و مطالعه در زمینه توسعه خط مشی و سیاستهای موسسه.
 • بررسی عملکرد واقعی موسسه با برنامه های پیش بینی شده و پیگیری جهت تشخیص علل مغایرت در نتایج پیش بینی شده و برنامه ریزی جبرانی جهت بالانس برنامه ها و جبران عقب افتادگی.
 • مطالعه و بررسی به منظور طرح ریزی و پیش بینی برنامه های اصلاحی و توسعه و پیشنهاد و پیگیریهای لازم.
 • کنترل و نظارت بر فعالیتهای برنامه ریزی استراتژیک، تحقیق و توسعه، مهندسی صنایع در زمینه های مختلف زمان سنجی، برنامه ریزی و طراحی لی اوت و نظایر آن.
 • مشارکت و ارائه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بیکاری مسئولان واحدهای مختلف موسسه.
 • بررسی نیاز موسسه به خدمات مکانیزه و کنترل و پیگیری لازم جهت بکارگیری و اطمینان از موثر و مفید بودن آنها.
 • همکاری در کنترل کلیه فعالیتهای موسسه با در نظر گرفتن صلاح و صرفه موسسه.
 • برنامه ریزی و نظارت بر امور فنی در طراحی و اجرای سیستمهای نگهداری و تعمیرات موسسه و بررسی مشکلات ناشی به منظور اصلاح و بهبود آن.
 • بررسی و برآوری نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تحت نظارت در تخصصها و مهارتهای مورد نیاز بر اساس تشکیلات مصوب و پیگیری در ارتباط با گزینش و بکارگیری افراد واجد شرایط و ذیصلاح.
 • مشارکت و اظهار نظر در تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه عملیاتی، آموزشی و تحقیقاتی موسسه و ارائه توضیحات لازم در خصوص وضعیت فعلی و چشم انداز آینده سازان.
 • ارائه مشورتهای لازم در زمینه های فنی و تخصصی و مهندسی به مدیریت مافوق.
 • بررسی پیشنهادات مطرح شده از سوی واحدهای تحت نظارت و اظهار نظر در زمینه امکان پیاده سازی آنها.
 • برنامه ریزی و اداره جلسات، بررسی اظهارات مدیران و مسئولان ذیربط و اتخاذ تصمیمات مقتضی در مورد مسائل و مشکلات مطرح شده در این جلسات پس از هماهنگی های لازم با مدیرعامل موسسه.
 • نظارت بر تامین به موقع نیازهای تدارکاتی واحدهای سازمانی تحت نظارت به منظور جلوگیری از توقف و رکود در کارها.
 • انجام هماهنگی های لازم بین واحدهای تحت نظارت و رسیدگی به اختلاف و مشکلات حادث شده بین واحدها و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در حل و فصل مسائل مزبور انطباق با اهداف و خط مشی های موسسه.
 • برقراری ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ادارات و موسسات دولیت و خصوصی در رابطه با شرح وظایف و مسئولیتهای محوله.
 • رسیدگی به کلیه مسائل پرسنلی و رفاهی و آموزشی واحدهای تحت نظارت، ارزیابی پرسنل شاغل در واحدها و نظارت و تائید انتصابات وتغییرات شغلی و یا سازمانی پرسنل پس از بررسیهای لازم.
 • تهیه و تنظیم گزارش از عملکرد واحدهای تحت نظارت و ارائه آنها به مدیریت و هیئت مدیره در مواعد مقرر.
 • رعایت کلیه آئین نامه­ها و دستورالعملهای موسسه در موارد تعیین شده.
 • رعایت اصول ایمنی، حفاظتی و بهداشتی برای خود و دیگران در محیط کار.
 • انجام سایر وظایف محوله در ارتباط با شغل بر حسب دستور مافوق.