پیغام خطا

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls در menu_set_active_trail() (خط 2405 در /home/zaerkrmh/domains/zaer-karimeh.ir/public_html/includes/menu.inc).

مسئول حسابداری: جلال اسدی

شرح وظایف مدیر مالی:

 • حضور مرتب در محل کار و دریافت و تنظیم برنامه کار روزانه.
 • کنترل و بررسی دقیق نکات ایمنی و حفظ اسرار شغلی بمنظور پیشگیری از بروز حوادث احتمالی.
 • نظارت و همکاری در تهیه دستورالعملهای مربوط به تدوین بودجه برای واحدهای مختلف.
 • نظارت و مشارکت در تنظیم قراردادهای مالی و نظارت بر انجام آن بر اساس مفاد قرارداد تا پایان کار.
 • همکاری و هماهنگی لازم با بازرسان و حسابرسان قانونی در مواقع لزوم.
 • نظارت بر کلیه امور مالی و استخراج صورتهای مالی در مقاطع مختلف جهت ارائه به مافوق و مراجع ذیصلاح.
 • برقراری تماس مستمر و جوابگویی به ادارات، سازمانها و سایر مراکز ذیربط در رابطه با حل و فصل مسائل و مشکلات مالی، مالیاتی و اداری و ارائه آمار و اطلاعات لازم به آنها.
 • تهیه و تنظیم لوایح مالیاتی، بیمه و نظایر آن و موسسه در کمیسیونهای مربوطه.
 • کنترل صورت حسابهای بانکی و بررسی دقیق جهت کشف مغایرتهای مربوطه.
 • بررسی کلیه کارهای مالی قراردادها و تعیین سود و زیان مربوطه.
 • نگهداری حساب اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب موسسه، کنترل آنها از نظر پیش دریافت، پیش پرداخت و علی الحساب و پیگیری به منظور تسویه مانده حسابها.
 • تجزیه و تحلیل هزینه ها از نظر مقایسه با بودجه مصوب و تشریح انحرافات نسبت به بودجه پیش بینی شده و مشارکت در تهیه و تنظیم گزارشات مربوطه.
 • نظارت و کنترل بر تنظیم لیستهای حقوقی کارکنان موسسه و بررسی اطلاعات حقوقی از نظر کسر مالیات بیمه و دیگر کسورات.
 • کنترل و همکاری در رسیدگی به کلیه اسناد و مدارک هزینه و درآمد، حصول اطمینان از صحت محاسبات و تشخیص هزینه های انجام شده و رعایت مقررات و دستورالعملهای مالی در تنظیم آنها و صدور چک طبق ضوابط.
 • رعایت کلیه آئین نامه ها و دستورالعملهای موسسه در موارد تعیین شده.
 • انجام سایر وظایف محوله در محدوده شرح وظایف.
 • بررسي و تاييد نهايي پرداختهاي موسسه با توجه به مجوز هاي مالي
 • نظارت بر وضعيت نقدينگي و مشارکت در تصميم گيري براي تامين منابع مالي مورد نياز و چگونگي استفاده از منابع مالي موجود
 • برنامه ريزي به منظور انطباق نظام هاي مالي و هزينه يابي با اقدامات جاري با توجه به لزوم محاسبه قيمت تمام شده فعاليتها
 • برنامه ريزي به جهت اجراي مصوبات هيات مديره در خصوص مسائل مالي و نظارت بر اجراي آن
 • تهيه و تدوين دستورالعمل هاي تخصصي مالي و نظارت بر اجراي آن پس از تاييد معاون پشتيباني و مشارکت در تهيه برنامه هاي سرمايه اي
 • بررسي و تاييد نهايي محاسبات مربوط به قيمت تمام شده خدمات و همچنين تهيه و ارائه گزارشات مديريتي مورد نياز موسسه
 • تنظيم و تاييد نهايي صورتهاي مالي موسسه
 • برنامه ريزي جهت بستن حساب ها در پايان سال مالي و تهيه گزارش هاي مالي مورد نياز جهت ارائه مراجع زيربط
 • نظارت عالي بر ثبت به موقع دفاتر رسمي و نظارت بر نگهداري اوراق و اسناد مرتبط با سرمايه گذاري ها ،سهام،اسناد بهادار،اسناد تضميني و نظاير آن
 • هماهنگ نمودن عمليات واحدهاي تحت نظارت و تصميم گيري در خصوص نحوه تقسيم کار بين کارکنان تحت نظارت
 • تنظيم برنامه آموزش جهت کارکنان امور مالي موسسه به نحوي که کليه کار کنان در جريان امور همکارن خود قرار گرفته و در موارد لزوم جايگزيني کارکنان به سهولت امکان پذير گردد
 • برنامه ريزي به منظور انجام امور مربوط به اصلاح حساب هاي سنوات قبل در مواقع مورد نياز
 • ارائه پيشنهاد به معاونت پشتيباني در خصوص تامين نيروي انساني مورد نياز مديريت امور مالي