پیغام خطا

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls در menu_set_active_trail() (خط 2405 در /home/zaerkrmh/domains/zaer-karimeh.ir/public_html/includes/menu.inc).

نام: علی جعفری

شرح وظایف مدیر طرح و برنامه

 • حضور مرتب در محل کار و دریافت و تنظیم برنامه کار روزانه.
 • برنامه ریزی، سازماندهی، تقسیم کار، هماهنگی امور تحت سرپرستی و نظارت و کنترل بر کار پرسنل و اطمینان از حسن انجام وظایف محوله.
 • ارائه خدمات مشاوره ای در ارتباط با بودجه و پروژه های اقتصادی موسسه به مدیرعامل و هیئت مدیره.
 • ارائه گزارش مرتبط با نتایج بررسی صورتهای مالی، بودجه، تغییرات اساسنامه، تغییرات سرمایه موسسه و پیشنهاد به مدیرعامل و هیئت مدیره.
 • همکاری در تهیه پیش نویس سیاستها و خط مشی های موسسه.
 • همکاری و همفکری با مدیرعامل در هدایت و رهبری موسسه برای نیل به اهداف خط مشی های تعیین شده.
 • تهیه و پیشنهاد خط مشی ها، برنامه های عملیاتی و استراتژیک موسسه به مدیرعامل.
 • پیشنهاد ضوابط سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های اقتصادی به مدیرعامل و اعلام نظر مشورتی در مورد خرید ماشین آلات مورد نیاز موسسه.
 • ارائه توصیه های لازم به مدیریت عامل و هیئت مدیره در تنظیم خط مشی و سیاستهای مالی و استفاده ثمربخش از سرمایه موسسه و تهیه طرحهای سرمایه گذاری برای کاربرد وجوه مازاد موسسه.
 • نظارت بر بکارگیری سیستمهای بهره وری، افزایش تولید، تقلیل ضایعات.
 • بررسی اقتصادی طرحهای موسسه و شناسایی توانمندی های بالقوه موسسه و ارائه گزارش به مدیرعامل.
 • نظارت بر تنظیم بودجه سرمایه ای به منظور تصمیم گیری در زمینه برنامه های بلندمدت، سرمایه گذاری، توسعه امکانات و تجهیزات و ماشین آلات(دارایی های بلندمدت) توسعه محصول و تامین منابع لازم برای بازپرداخت بدهی های بلندمدت.
 • برنامه ریزی برای نظارت بر نحوه پیشرفت پروژه های موسسه و ایجاد ارتباط بین موسسه و شرکتهای مشابه.
 • نظارت بر محاسبه و تعیین حجمی از فروش که موسسه قادر به رسیدن سود مورد نظر است.
 • نظارت بر بررسی تاثیر ترکیب فروش محصولات بر نقطه سر به سر و حجم فروش پیش بینی و سودآوری موسسه.
 • تشکیل گروههای کاری متشکل از افراد تحت سرپرستی به منظور ایجاد بهره ورتر فعالیتهای فرآیند تعریف شده.
 • نظارت بر تهیه گزارش توزیع بودجه موسسه و نظارت بر اجرای بودجه.
 • نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم نمودارهای سازمانی و تشکیلاتی تفصیلی موسسه و ارائه پیشنهاد به منظور بروز نگهداشتن آن به مدیریت عامل.
 • تعیین مشخصات نرم افزارهای مورد نیاز و شناسایی توانمندی های بالقوه موسسه.
 • اجرای مصوبات هیئت مدیره و دستورات مدیرعامل.
 • برنامه ریزی برای تهیه آمارهای صحیح و به هنگام.
 • نظارت بر تهیه و تدوین بودجه سالانه موسسه.
 • شرکت در جلسات و کمیسیون ها و سمینارهای مختلف اقتصادی، علمی، ایزو و ...
 • رعایت کلیه آئین نامه ها و دستورالعملهای موسسه در موارد تعیین شده.
 • رعایت اصول ایمنی، حفاظتی و بهداشتی برای خود و دیگران در محیط کار.
 • انجام سایر وظایف محوله در ارتباط با شغل بر حسب دستور مافوق.