پیغام خطا

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls در menu_set_active_trail() (خط 2405 در /home/zaerkrmh/domains/zaer-karimeh.ir/public_html/includes/menu.inc).

معرفی

مهندس حسین فراهانی

مديرعامل:

هيئت مديره مؤسسه از ميان اعضاء هيئت مديره و يا خارج از آن يك نفر شخص حقيقي را به عنوان مديرعامل براي مدت 2 سال انتخاب و به توليت آستانه مقدسه معرفي مي‌نمايند؛ كه پس از صدور حكم توسط توليت آستانه به عنوان مديرعامل انجام وظيفه خواهد كرد. حدود اختيارات مديرعامل در ماده 21 اساسنامه تعيين شده است.

وظایف و اختیارات مدیر عامل:

الف) اجرای مصوبات هیأت مدیره.

ب) همکاری با هیأت مدیره در تدوین آیین نامه­ها مانند مالی معاملات، حقوق و دستمزد و ... .

ج) مدیریت انجام امور اداری و مالی موسسه.

د)حفظ و تنظیم فهرست دارایی های موسسه.

ه) تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و تفریغ بودجه سال قبل، ترازنامه و حساب سود و زیان برای تسلیم به هیأت مدیره.

و) پیشنهاد سود قابل تقسیم یا مصرف سالیانه به هیأت مدیره.

ز) امضای اسناد و اوراق مالی و بهادار از قبیل چک، سفته و برات با امضای ثابت مدیر عامل و امضای یک نفر از اعضای هیأت مدیره به تشخیص هیأت مدیره و ممهور به مهر موسسه خواهد بود.

ح) پرداخت هزینه ها و ادای دیون و وصول مطالبات.

ط) استقراض یا رهن یا تحصیل وام و اعتبار و همچنين اعطای وام پس از تصويب هيأت مديره و تاييد توليت آستانه مقدسه.

ی) افتتاح حسابهای جاری، ثابت و ارزی در بانکها یا مؤسسات معتبر اقتصادی و عند الزوم انسداد آنها.

ک) صدور و ظهر نویسی و پرداخت بروات، اسناد و سفته ها.

ل) پیشنهاد تأسیس شعب و نمایندگی ها به هیأت مدیره.

م) انعقاد قرارداد و معاملات با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص با مجوز هیأت مدیره.(موضوع تبصره بند "ه" ماده 19).

ن) پیشنهاد استخدام نیروی انسانی جدید و میزان حقوق و دستمزد و پاداش کارکنان بر اساس آئین نامه های مربوطه و قوانین موجود به هیئت مدیره.

س) نصب و عزل مدیران و مشاورین و پیشنهاد ایجاد و تغییر ساختار سازمانی به هیئت مدیره.

ع) طرح و رسیدگی دعاوی در تمام مراحل و با تمام اختیارات از رجوع به دادگاه های صالحه ابتدایی و تجدید نظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل و انتخاب داور و دادن اختیارات لازم و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش و پرداخت هزینه های مربوطه.

ف) شرکت در مناقصات و مزایده‌ها در راستای حفظ و بهره‌برداری بهینه از موقوفات.

ص) مدیر عامل می تواند با قبول مسئولیت، قسمتی از اختیارات و وظایف قانونی خود را به يكی از کارکنان مؤسسه واگذار نماید مگر وظایف و اختیارات تفویضی توسط هیئت مدیره.

ق)مدیرعامل دارای اختیار کامل جهت نیل به اهداف مقرر در ماده 6 و 10 اساسنامه می باشد.

ر) مدیر عامل نمی تواند به طور همزمان مدیر عاملی مؤسسه یا شرکت دیگری را دارا باشد.

ش) مدير عامل بالاترين مقام اجرائي موسسه است و در حدود اختياراتي كه در این اساسنامه قید شده است نماينده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء دارد.