مراکز  پخش:
 فروشــــگاه مرکـــزی (چهـار راه شهداء)
تلفن: 37745651
فروشــــگاه شمـــاره   1(حـرم مطهر)
تلفن: 37175361
فروشــــگاه شمـــاره  2 (میدان آستانه)
تلفن: 37751720
فروشــــگاه شمـــاره  3 (مجتمع ناشران)
تلفن: 37842382
فروشــــگاه شمـــاره  4 (صحن فـاطمي)
تلفن: 37742519
انبـــار مرکــزي کـتـاب (مجتمع اداری آستان مقدس)
تلفن: 37119173     
سایت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها:    http://masumeh.ir

 

ایمیل انتشارات زائر آستان مقدس:     entesharatzaier@gmail.com