استخر دو منظوره شریف آباد

Separator

عنوان پروژه: طراحی و اجرای استخر ذخیره آب و پرورش ماهی شریف آباد

مشخصات عمومی پروژه: استخر خاکی با پوشش ژئو ممبران و ساخت ۳ عدد حوضچه پرورش ماهی به قطر ۸ متر و عمق ۲ متر و حوضچه روغن گیر و کانال صید

متراژاسخر بزرگ: استخر به قطر ۸۰ متر و عمق ۳متر با گنجایش تقریبی ۲۰۰۰۰ متر مکعب متراژ حوضچه کوچک: ۳ عدد حوضچه به قطر ۸ متر و عمق ۲ متر

  محوطه سازی:۵۰۰۰ متر مربع    حصار کشی:     ۴۰۰ متر

توضیح

شامل دو مرحله اجرا به عبارت زیر:

 ۱- طراحی سایت و انجام عملیات خاکی و نصب ژئو ممبران

۲- مرحله اجرای حوضچه های پرورش ماهی و کانال صید

هدف: ایجاد استخر پرورش ماهی دومنظوره برای پرورش ماهی و همچنین ذخیره آب برای زمین های کشاورزی زیردست در هنگام ضرورت و گرمای تابستان ضمن غنی شدن اب و کمک به محصولات کشاورزی