آشنايي با ترمينال ضبط پسته شريف‌آباد

Separator

هدف از تاسيس و ايجاد ترمينال ضبط پسته عبارت است از فرآوري و خشك نمودن محصول پسته.

نخستين ترمينال پسته مؤسسه فرهنگي اقتصادي زائر متعلق به آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه عليها السلامدر منطقه شريف‌آباد در سال ۱۳۸۴ احداث گرديد. بدليل آنكه منطقه كشاورزي شريف‌آباد واقع در قمرود قم، بين مناطق كشاورزي علي‌آباد، واليجرد، چهاردانگه سيرو، جعفريه و مزرعه عصمتيه تقريباً حد وسط مي‌باشد، ايجاد گرديد.

ترمينال ضبط پسته موسوم به خط ۱ از شركت كارا ( واقع در شهر كرمان ) طي مشاوره‌هاي متعدد از جمله با رياست سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان و پس از بازديدهاي متعدد از ترمينالهاي موجود و شركت‌هاي سازنده، با حضور كارشناسان كشاورزي مؤسسه به ارزش ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال خريداري گرديد.

ظرفيت اسمي۲۵۰۰ كيلوگرم محصول پسته تر در ساعت بوده و ظرفيت واقعي آن براي پسته كله‌قوچي ۲۰۰۰ كيلوگرم در ساعت و پسته فندقي ۱۵۰۰ كيلوگرم در ساعت مي‌باشد.

اين ترمينال به ترتيب شامل دستگاه‌هاي: بالابر اوليه، دستگاه چرخ‌ پوست‌كن، بالابر ثانوي، نخاله‌گير، حوض شستشو مي باشد و بخشي از محصول نارس به كال‌پوست كن و محصول رسيده به غربال گوگير منتقل مي‌شود.

مجدداًً توسط بالابر به نم‌گير و بعد از آن گوگير، سپس نوار تست و بعد از آن خشك كن و انتقال به سكوي آفتاب.

محصول نارس و كال جهت تكميل فرآوري وارد چرخ سانتريوفوژ شده و تا حد امكان پوست‌گيري صورت گيرد و بعداً جهت خشك شدن به سكوي آفتاب منتقل مي‌گردد.

در سال ۱۳۸۴ ترمينال با مساحت ۱۷۱۴ متر مربع سكوي آفتاب، شروع به فعاليت نمود. در سال ۱۳۸۵ بيش از ۱۶۰۰ متر مربع به فضاي سكوي آفتاب اضافه گرديد و در سال ۱۳۸۷ سرويس بهداشتي مناسب و كامل جهت استفاده كارگران و كاركنان ترمينال ايجاد گرديد. در سال ۱۳۸۸، ۳۰۰ متر مربع به فضاي سكوي آفتاب اضافه‌ گرديد. در سال ۱۳۸۹ ضمن افزايش ۵۰۰ متر مربع سكوي آفتاب، دستگاه حوض شستشو كاملاً تعويض گرديد و دستگاه كال پوست‌كن و دستگاه غربال گوگير نيز به خط موجود اضافه گرديد و ظرفيت خشك كن دو برابر افزايش پيدا كرد (جمعاً به مبلغ ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال) و مرمت داخل سالن ترمينال با استفاده از سراميك تكميل گرديد. همچنين نوار بالابر اوليه از داخل سوله كه به حالت ۹۰ درجه نسبت به خط توليد بود به بيرون سوله منتقل و در امتداد خط قرار گرفت.

ساير مشخصات عبارتند از:

مساحت كنوني ترمينال: ۲۲۰ متر مربع، بطول ۲۲ متر و عرض ۱۰ متر و ارتفاع حداكثري ۶ متر؛

مساحت كنوني سكوهاي آفتاب: ۴۱۱۴ متر مربع؛

مساحت انبارها: ۱۳۱۶ متر مربع؛

اطاق اداري و سرويس بهداشتي: ۲۷ متر مربع؛

برق مصرفي دستگاه: ۵۰ آمپر؛

سوخت خشك كن و نم‌گير: گازوئيل؛

آب مصرفي خط ترمينال: از چاه كشاورزي؛

ترمينال نيز داراي پروانه تاسيس و پروانه بهره‌برداري و پروانه بهداشتي مي‌باشد.

سايت ترمينال داراي ۶۸۷ متر ديوار كشي آجري به ارتفاع ۵/۲ متر بوده و محصور گرديده است و داراي سه درب ورودي مي‌باشد.

بعد از خشك شدن قابل قبول پسته در محوطه سكوي آفتاب، پسته درجه يك (خندان و سايز مناسب هر رقم) داخل كيسه‌هاي ۵۰ كيلوگرمي بسته‌بندي شده و به انبار منتقل مي‌گردد.

پسته درجه ۲ (مخلوطي از خندان و دهان‌بست و ريزو) وارد دستگاه دهان بست و خندان جدا كن گرديده كه ضمن تفكيك اين دو از هم، ريزو  را نيز جدا مي‌كند. محصول پسته خندان به درجه ۱و ۲ تفكيك و به انبار منتقل مي‌گردد.

محصول دهان‌ بست اغلب به همين شكل به فروش رسيده و گاهاً وارد دستگاه مغز كن شده و مغز آن به همراه پوست استخواني شكسته وارد دستگاه تفكيك كن مي‌گردد كه مغز از پوست جدا گشته و مغز پسته به انبار منتقل مي‌گردد. جهت تامين سفارش مشتري پسته‌هاي درجه يك را مي‌توان توسط دستگاه سورت كن، سايز بندي نمود (سايز ۱ الي ۹).

نخاله حاصل از خط توليدي توسط الواتور به بيرون سالن منتقل و توسط تريلي تراكتور به محل دفن نخاله واقع در محوطه آزاد ترمينال (تقريباً ۱۰۰ متر دورتر از خط توليد) مدفون مي گردد.

فاضلاب خط توليد نيز توسط كانال سيماني احداثي به چاله دفن نخاله‌ها هدايت مي‌گردد.

پس از کارشناسی های فراوان و افزایش سطح باغهای بارده، و بالطبع افزایش تولید محصول که در سال ۹۱ به بالغ بر ۸۰۰ تن پسته تر رسید، نیاز به ترمینال ضبط و فرآوری پسته با ظرفیت بالا احساس می شد که به همنی دلیل در سال ۱۳۹۳ پس از رایزنیهای فراوان و مطالعات گسترده خط جدید فرآوری پسته با مشخصات  زیر احداث گردید.

مساحت سالن:

مساحت سکوی تخلیه:

دستگاهها به ترتیب نوار انتقال دهنده افقی، نوار بالابر، پوست کن۱، نوار نخاله بر، پوست کن ۲، پوست کن ۳، حوض شستشو، غربال، کال پوست کن، بالابر، خشک کن، گوگیر، نوار بالابر، خندان جداکن، دو دستگاه نوار تست، احداث استراحتگاه کارگران، اتاق فرمان ترمینال

با توجه به بالا رفتن ظرفیت فرآوری و ضبط پسته ترمینال جدید در سال ۱۳۹۳ کل پسته تولیدی باغها (۶۵۰ تن) فرآوری شد و جهت فروش بسته بندی و به انبار منتقل گردید.