ساختمان چاپخانه زائر

Separator

شامل طراحی وساخت مجموعه چاپخانه و محوطه سازی آن

مشخصات عمومی ساختمان: شامل طراحی وساخت مجموعه چاپخانه و محوطه سازی آن

متراژ بنا: ۳۲۰ متر مربع  –   محوطه سازی: ۱۰۰۰ متر مربع

توضیح

از نمونه سقف قبلی شبستان جهت ساخت نیمی از سازه موجود استفاده شده است.

هدف: ساخت مکانی مناسب برای چاپ و نشر کتب و نشریات متعلق به آستان مقدس و ارائه به عموم