محصولات گلخانه ای

Separator

تولید محصولات خارج فصل

مردم از قدیم الایام آرزوی پرورش گیاهان را در خارج فصل داشته اند و برای رسیدن به این امر تلاشهای فراوانی نموده اند و از طرفی محدودیت منابع آبی و ازدیاد جمعیت، مسئله ای است که امروزه باید به آن توجه و اهمیت لازم داده شود.

با کشت گلخانه ای ضمن افزایش تولید در واحد سطح و صرفه جویی در مصرف آب و تولید محصول در خارج فصل باعث ایجاد فرصتهای شغلی و بهره برداری اصولی از منابع آب و خاک می شود.

در واحدهای گلخانه معاونت کشاورزی موسسه زائر تاکنون سبزیجات، خیار، ریحان، تربچه و گیاهان داروئی به لیمه و آلوئه ورا و نهالهای پسته و گل محمدی تولید شده است.