انتشارات

تازه های نشر

Part_3

مراکز پخش و فروش کتب

Part_2

چاپخانه زائر آستان مقدس قم

زراعت

دام و شیلات

Part_6

صنایع تبدیلی

Part_5

کارنامه نشر

گیاهان دارویی

چاپخانه زائر آستان مقدس قم

معرفی کتاب

آمنه این بانوی بزرگوار نزد خداوند متعال، شخصیتی شریف و صالح بوده که فرزندی چون حضرت محمد (ص) را در دامان خویش پرورید؛ از همین رو آشنایی با زندگی و شخصیت وی امری لازم است.
کتاب حاضر، ترجمه کتاب «ام النبی (ص)» نوشته عایشه بنت الشاطی نویسنده مصری بوده که استاد صادقی اردستانی آن را با قلمی شیوا و روان ترجمه کرده و زوایای زندگانی وی را به تفصیل بررسی کرده است.

مراکز پخش و فروش کتب

مجتمع تجاری حریر
انبـــار مرکــزي کـتـاب

(مجتمع اداری آستان مقدس)

تلفن: ۳۷۱۱۹۱۷۳

مجتمع تجاری حریر
فروشــــگاه مرکـــزی

(چهـار راه شهداء)

تلفن: ۳۷۷۴۵۶۵۱

مجتمع تجاری حریر
فروشــــگاه شمـــاره ۱

(حـرم مطهر)

تلفن: ۳۷۱۷۵۳۶۱

مجتمع تجاری حریر
فروشــــگاه شمـــاره ۲

(میدان آستانه)

تلفن: ۳۷۷۵۱۷۲۰

مجتمع تجاری حریر
فروشــــگاه شمـــاره ۳

(مجتمع ناشران)

تلفن: ۳۷۸۴۲۳۸۲

مجتمع تجاری حریر
فروشــــگاه شمـــاره ۴

(صحن فـاطمي)

تلفن: ۳۷۷۴۲۵۱۹

مجتمع تجاری حریر
انبـــار مرکــزي کـتـاب

(مجتمع اداری آستان مقدس)

تلفن: ۳۷۱۱۹۱۷۳

سایت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها: http://masumeh.ir
ایمیل انتشارات زائر آستان مقدس: entesharatzaier@gmail.com

تازه های نشر

کارنامه نشر

[woodmart_products layout=”carousel” spacing=”10″ items_per_page=”8″ product_hover=”info-alt” taxonomies=”65″ sale_countdown=”0″ stock_progress_bar=”0″ highlighted_products=”0″ products_bordered_grid=”0″ lazy_loading=”no” slides_per_view=”4″ autoplay=”no” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” center_mode=”no” wrap=”no” scroll_carousel_init=”no”]